احداث کارگاه آموزش تخصصی بادام و نماکاران شهرستان سامان
بنا به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان :احداث کارگاه آموزشی تخصصی بادام و نماکاران در مرکز سامان بازیر بنای 110مترمربع در دو طبقه در حال احداث میباشد
1399/12/26