لیست دوره های درحال ثبت نام
نام رشتهثبت ناممشخصات کامل
گلدوزی برزیلیثبت ناممشاهده
-اسانس گیری از گیاهان داروییثبت ناممشاهده
-بافنده پوشاک دومیلثبت ناممشاهده
-برقکار ساختمانثبت ناممشاهده
-برقکار صنعتی ثبت ناممشاهده
-پرورش دهنده قارچ دکمه ايثبت ناممشاهده
-پلاس بافثبت ناممشاهده
-تعمیرکار کولر ابی (کار و دانش)ثبت ناممشاهده
-تولید کننده عرقیات از گیاهان داروییثبت ناممشاهده
-حکاک چرمثبت ناممشاهده
-دوزنده زیراندازهای چرمیثبت ناممشاهده
-دوزنده كيف اداري و مردانه چرميثبت ناممشاهده
-دوزنده کیف چرمی با دستثبت ناممشاهده
-راسته دوزثبت ناممشاهده
-روبان دوز پیشرفتهثبت ناممشاهده
-سازنده بطری های تزیینی ثبت ناممشاهده
-سازنده زيورآلات سفاليثبت ناممشاهده
-سری دوزسرویس خوابثبت ناممشاهده
-عروسک دوزثبت ناممشاهده
-كارآفريني با رويكرد KAB(سطح مقدماتي)ثبت ناممشاهده
گلدوز دستیثبت ناممشاهده
-گلیم بافثبت ناممشاهده
-لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی ثبت ناممشاهده
-مانتو دوزثبت ناممشاهده
-میناکار نقاشيثبت ناممشاهده
نقاش گل و مرغ ثبت ناممشاهده
-کاربر گیاهان داروييثبت ناممشاهده

پیش ثبت نام در دوره های کلی
جزییات و پیش ثبت نام