افتتاح کارگاه تولید ماسک مرکز سامان
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وفنی حرفه ای استان چهارمحال وبختیاری : کارگاه تولید ماسک مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان سامان وانجمن حمایت از بیماران کلیوی سامان باحضور فرماندار شهرستان و شورای شهر سامان ومدیرکل محترم افتتاح گردید
1399/01/25