فرماندار شهرستان سامان ازسرپرست مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان تقدیر وتشکر نمود
بنا به گزارش روابط عمومی مرکز:فرماندار شهرستان سامان درخصوص همکاری مجدانه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات شکوهمند مجلس شورای اسلامی در سطح شهرستان از سرپرست مرکز آموزش فنی وحرفه ای سامان تقدیروتشکر نمود
1398/12/10