نشست هم اندیشی بادام باهمکاری دانشگاه شهرکرد
به گزارش روابط عمومی :جلسه هم اندیشی معاونت آموزش و ریاست مرکز برادران شهرکرد و ریاست خواهران شهرکرد چهارشنبه 13مرداد 1400 با حضورمسئولین نخبگان دانشگاه شهرکرد در خصوص نحوه اجرای دوره های آموزشی استاندارد های بادام در مرکز آموزش فنی و حرفه ای سامان تشگیل گردید
1400/05/16