آخرین اخبار مرکز
 اجرای اولین آزمون کتبی 99 در مرکز
برگزاری اولین آزمون کتبی سال 99 با رعایت فاصله اجتماعی و رعایت اصول بهداشتی جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا. ضمنا افراد شرکت کننده در این آزمون ، آزمون دهندگا......
تاریخ خبر: 1399/03/26

 بازدید نوروزی فرماندار از مرکز آموزش فنی وحرفه ای
فرماندار محترم شهرستان کوهرنگ  از مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان در ایام عید نوروزبازدید به عمل آوردند .ایشان ضمن تبریک عید نوروز به پرسنل مرکز ،خواستار رعایت موارد ایمنی توسط کارمندان  مرک......
تاریخ خبر: 1399/01/09

 تولید وتوزیع رایگان ماسک در مرکز
تولید و توزیع رایگان ماسک در مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان کوهرنگ به منظور مقابله با ویروس کرونا .......
تاریخ خبر: 1398/12/29

 گند زدایی مرکز
گند زدایی ساختمانهای اداری و قسمت های آموزشی مرکز به منظور جلوگیری از ورود ومقابله با ویروس کرونا . ......
تاریخ خبر: 1398/12/29

 کاشت نهال در حیاط مرکز
کاشت نهال در حیاط مرکز به منظور توسعه فضای سبز .......
تاریخ خبر: 1398/12/29

 برگزاری جلسه با مسولین امور عشایر شهرستان
برگزاری جلسه با پرسنل  امور عشایر شهرستان جهت نیاز سنجی و ارائه خدمات مرتبط به عشایر شهرستان.......
تاریخ خبر: 1398/12/29

 شرکت در راهپیمایی 22 بهمن
شرکت کارآموزان وپرسنل مرکزکوهرنگ درراهپیمایی 22بهمن. ......
تاریخ خبر: 1398/12/29

 همایش بسیجیان ورزمندگان شهرستان ومراسم غبار روبی گلزار شهدا
شرکت پرسنل مرکز کوهرنگ درهمایش بسیجیان ورزمندگان شهرستان ومراسم غبارروبی وعطرافشانی گلزار مطهرشهدا باحضورسرداراکبری فرماندهی سپاه استان و......
تاریخ خبر: 1398/12/29