جستجو

آخرین اطلاعیه های آموزش

دوره های در حال ثبت نام
 

برگزاری جلسه رییس مرکز و آقای خان محمد غیبی رئیس شورای شهر استان و عضو شورای شهر چلگرد در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کوهرنگ
حضور خان محمد غیبی رئیس شورای شهر استان و عضو شورای شهر چلگرد در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کوهرنگ جهت بررسی پاره ای از مشکلات
1397/11/03