جستجو

آخرین اطلاعیه های آموزش

دوره های در حال ثبت نام
 

برگزاری آزمون ادواری سربازان سپاه پارسداران ناحیه کوهرنگ در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کوهرنگ
برگزاری اولین آزمون ادواری سربازان سپاه پارسداران ناحیه کوهرنگ در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کوهرنگ
1397/11/02