دیدار حضوری مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با مردم شهرستان کیار
اطلاعیه                                                 اطلاعیه
دیدار حضوری مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با مردم  شهرستان کیار 
در تاریخ 1397/10/26 روز چهارشنبه از ساعت 10 الی 12 مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان برای پاسخگویی و برسی مشکلات مردم، در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان حضور دارند.
پیوست ندارد
1397/10/25