سامانه دسترسی متقاضیان تسهیلات اشتغال روستایی و عشایري جهت اعلام تقاضا و نیاز به دوره هاي آموزش مهارتی
اطلاعیه
دهیاران محترم شهرستان کیار برای اجرای دوره های مهارتی مراکز فنی و حرفه ای به سایت(پورتال) سازمان فنی و حرفه ای کشور به آدرس http://www.portaltvto.com مراجعه و در قسمت(سامانه دسترسی متقاضیان تسهیلات اشتغال روستایی و عشایري جهت اعلام تقاضا و نیاز به دوره هاي آموزش مهارتی)، دوره های مورد نیاز آن روستا را ثبت نموده تا بعد از بررسی های لازم در روستا اجرا گردد.
مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کیار
پیوست ندارد
1397/10/13