مسابقه دینی و فرهنگی
به گزارش روایط عمومی مرکز شلمزار، مسابقه دینی و فرهنگی در  دی ماه 97 بین کارآموزان خواهر مرکز شماره 9 شهرستان کیار برگزار گردید، جهانبخش رئیسی گفت برگزاری این مسابقات زمینه ساز ترویج علم و فرهنگ دینی و قرآنی خواهد شد و نقش مهمی در ترویج این فرهنگ در میان کارآموزان دارد. و در پایان از نفر برتر تجلیل به عمل آمد. 
1397/10/18