حضور رئیس و کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کیار در همایش بصیرت و میثاق با ولایت
به گزارش روابط عمومی مرکز شلمزار، رئیس و کارکنان مرکز شلمزار در همایش بصیرت و میثاق با ولایت در روز 9 دی ماه که در مسجد امام حسین(ع) شهر شلمزار برگزار گردید، شرکت نمودند.
1397/10/10