بازدید رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کیار به همراه معاونت آموزش و پرورش شهرستان کیار از کلاس کار و دانش ناغان
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کیار،رئیس این مرکز به همراه معاونت آموزش و پرورش شهرستان کیار از کلاس کار و دانش مدرسه علم و صنعت ناغان که توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای اجرا می گردد بازدید کردند. در این بازدید آقای جهانبخش رئیسی، رئیس مرکز برای دانش آموزان آن مدرسه در مورد رشته ها و آموزش های فنی و حرفه ای صحبت کردند.
1397/10/06