مشخصات دوره
رايانه كار ICDL درجه 2
کد رشته : نابينائي
تعداد ساعت :-
توضیحات تکمیلی :پیش نیاز : ندارد
    ثبت نام