جستجو

آخرین اطلاعیه های آموزش

دوره های در حال ثبت نام
نرم افزار اتوکد (خواهران)
3DMAX
piping
RTI
UT
آزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی (MT)
اصول مقدماتی طب سنتی
ایمنی و بهداشت صنعتی
بازرسی جوش قطعات صنعتی (vt)
بازرسی چشمی pt
-برق ساختمان (خواهران)
-برق ساختمان درجه2 (برادران)
پرورش دهنده توت فرنگی
پرورش دهنده گياهان دارويي
پرورش قارچ دکمه ای
پرورش گياهان آپارتماني
تابلو فرش
تراریوم
تعمیر تلفن همراه (برادران)
-تعمیر لوازم خانگی (خواهران)
تعمیر لوازم خانگی درجه 1(برادران)
تعمیر لوازم خانگی درجه 2(برادران)
توليد كننده تراريوم *
تولید کننده ترشیجات و شوریجات حانگی
تکنسین پرورش ملکه زنبور عسل
جوشکاری لوله های فولادی با روش کم کربن
جوشکاری آرگون
جوشکاری برق E3
جوشکاری برق E6
جوشکاری مخازن فولادی با فرآیند( SMAW)
دکوراسیون - طراحی داخلی و خارجی و خارجی به صورت سه
ربان دوز
-زعفرانکار
زیورآلات چوبی
سرويس كار ماشين هاي دوخت( خواهران)
شیرینی پزبدون فر
-طراحی تابلوهای روان
قالیباف فارسی باف
قلاب باف چرم وجیر
گلیم باف
معرق چرم
مکانیک خودرو
نانوائی
-نقاشی روی چرم
نقاشی روی شیشه
کارور اطلاعات جغرافیایی GIS خواهران
کارورنرم افزار MATLAB(خواهران)
-کمک برقکارساختمان درجه 2 (برادران)
کیف دوز
 

لیست دوره های درحال ثبت نام
نام رشتهثبت ناممشخصات کامل
نرم افزار اتوکد (خواهران)ثبت ناممشاهده
3DMAXثبت ناممشاهده
pipingثبت ناممشاهده
RTIثبت ناممشاهده
UTثبت ناممشاهده
آزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی (MT)ثبت ناممشاهده
اصول مقدماتی طب سنتیثبت ناممشاهده
ایمنی و بهداشت صنعتیثبت ناممشاهده
بازرسی جوش قطعات صنعتی (vt)ثبت ناممشاهده
بازرسی چشمی ptثبت ناممشاهده
-برق ساختمان (خواهران)ثبت ناممشاهده
-برق ساختمان درجه2 (برادران)ثبت ناممشاهده
پرورش دهنده توت فرنگیثبت ناممشاهده
پرورش دهنده گياهان داروييثبت ناممشاهده
پرورش قارچ دکمه ایثبت ناممشاهده
پرورش گياهان آپارتمانيثبت ناممشاهده
تابلو فرشثبت ناممشاهده
تراریومثبت ناممشاهده
تعمیر تلفن همراه (برادران)ثبت ناممشاهده
-تعمیر لوازم خانگی (خواهران)ثبت ناممشاهده
تعمیر لوازم خانگی درجه 1(برادران)ثبت ناممشاهده
تعمیر لوازم خانگی درجه 2(برادران)ثبت ناممشاهده
توليد كننده تراريوم *ثبت ناممشاهده
تولید کننده ترشیجات و شوریجات حانگیثبت ناممشاهده
تکنسین پرورش ملکه زنبور عسلثبت ناممشاهده
جوشکاری لوله های فولادی با روش کم کربنثبت ناممشاهده
جوشکاری آرگونثبت ناممشاهده
جوشکاری برق E3ثبت ناممشاهده
جوشکاری برق E6ثبت ناممشاهده
جوشکاری مخازن فولادی با فرآیند( SMAW)ثبت ناممشاهده
دکوراسیون - طراحی داخلی و خارجی و خارجی به صورت سهثبت ناممشاهده
ربان دوزثبت ناممشاهده
-زعفرانکارثبت ناممشاهده
زیورآلات چوبیثبت ناممشاهده
سرويس كار ماشين هاي دوخت( خواهران)ثبت ناممشاهده
شیرینی پزبدون فر ثبت ناممشاهده
-طراحی تابلوهای روانثبت ناممشاهده
قالیباف فارسی بافثبت ناممشاهده
قلاب باف چرم وجیرثبت ناممشاهده
گلیم بافثبت ناممشاهده
معرق چرمثبت ناممشاهده
مکانیک خودروثبت ناممشاهده
نانوائیثبت ناممشاهده
-نقاشی روی چرم ثبت ناممشاهده
نقاشی روی شیشهثبت ناممشاهده
کارور اطلاعات جغرافیایی GIS خواهرانثبت ناممشاهده
کارورنرم افزار MATLAB(خواهران)ثبت ناممشاهده
-کمک برقکارساختمان درجه 2 (برادران)ثبت ناممشاهده
کیف دوزثبت ناممشاهده

پیش ثبت نام در دوره های کلی
جزییات و پیش ثبت نام